تبلیغات
حرف دل

حرف دل

:[عمومی , ]

<:P:>  <:P:>سلام <:P:>  <:P:>
دلم برای كسی تنگ است
 
 

دلم برای كسی تنگ است

كه آفتاب صداقت را

به میهمانی گل های باغ می آورد

وگیسوان بلندش را

- به بادها می داد

و دست های سپیدش را

- به آب می بخشید


دلم برای كسی تنگ است

كه آن دونرگس جادو را

به عمق آبی دریای واژگون می دوخت

و شعرهای خوشی چون پرنده ها می خواند


دلم برای كسی تنگ است

كه همچو كودك معصومی

دلش برای دلم می سوخت

و مهربانی خود را

- نثار من می كرد


دلم برای كسی تنگ است

كه تا شمال ترین شمال

و در جنوب ترین جنوب

- درهمه حال

همیشه در همه جا

- آه با كه بتوان گفت

كه بود با من و

- پیوسته نیز بی من بود

و كار من زفراقش فغان و شیون بود

كسی كه بی من ماند

كسی كه با من نیست

كسی ...

- دگر كافی ست.

                                                                                               

                                                  

                                                                                      امید....

نوشته شده در چهارشنبه 24 فروردین 1384 و 09:04 ق.ظ توسط امید

ویرایش شده در - و -frexplorer blog