تبلیغات
حرف دل - من و تو حق داریم

حرف دل

من و تو حق داریم :[عمومی , ]

 

 سلام

 

 

 خاستنی ها کم نیست من و تو کم بو دیم

 

            خشک و تا روی زمین خم بو دیم

 

  گفتنی ها کم نیست من و تو کم گفتیم

 

    مثل هزیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم

 

 دیدنیها کم نیست من وتوکم دیدیم

 

               بی سبب از پاییز جای میلاد اقاقیها را پرسیدیم

 

 چیدنیها کم نیست من و تو کم چیدیم

 

     من و تو حتی پرتاب گل سرخی را

                                    

                             روی دار قالی ترسیدیم

 

 خاندنیها کم نیست

                           من و تو کم خاندیم

 

 من و تو ساده ترین شعر سرودن را در معبر باد

 

                                            با دهانی بسته واماندیم

 

 من و تو کم بودیم

  

            من و تو کم دیدیم

 

                                   من و تو کم خاندیم

   من و تو واماندیم

 

 

        من وتو حق داریم در شب این جنبش

 

                                   نبض آدم باشیم

 

 من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم

         

    من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم

 

                  

                                             امید....

نوشته شده در دوشنبه 16 خرداد 1384 و 07:06 ق.ظ توسط امید

ویرایش شده در - و -frexplorer blog